Document

Document - 13 items


Test from MCDC

Publisher: MCDC
Publication Date:June 15, 2022
Page:20
Language:Myanmar

testing document

Publisher: kayahstategoverment
Publication Date:June 28, 2022
Page:20
Language:myanmar

Testing Document

Publisher: Magway Region Government
Publication Date:June 02, 2022
Page:20
Language:Myanmar

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေ ဥပဒေ

Publisher: နေပြည်တော်စည်ပင်
Publication Date:December 29, 2009
Page:6
Language:myanmar

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ရန်ကုန်မြို့အဆောက်အဦဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းမူကြမ်း

Publisher: မြို့ပြစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
Publication Date:
Page:
Language:မြန်မာ

Building Procedures

Publisher: Yangon City Development Committee
Publication Date:
Page:
Language:မြန်မာ

ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ

Publisher: Yangon City Development Committee
Publication Date:November 12, 2018
Page:54
Language:မြန်မာ

Building Rules, Yangon City Development Committee

Publisher: Yangon City Development Committee
Publication Date:August 06, 2014
Page:20
Language:မြန်မာ

City Planning and Land Administration Laws & Regulations, Yangon City Development Committee

Publisher: Yangon City Development Committee
Publication Date:January 23, 2017
Page:139
Language:မြန်မာ

YCDC Laws (2018)

Publisher: Yangon City Development Committee
Publication Date:June 28, 2018
Page:133
Language:မြန်မာ