သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ရန်ကြေငြာခြင်း


Ministry of Transport and Communications / June 28, 2022

နိဒါန်း

၁။ ဇော်ဝင်းကြူ ( ပျဥ်းမနား) ဘာသာပြန်ဆိုသည့် ( JOHN C. MAXWELL Manag-ement Equipping) စီမံခန့်ခဲွမှုကို မွမ်းမံခြင်း စာအုပ်တွင် အပိုင်း (၃) ပိုင်း၊ အခန်း (၆) ခန်းဖြင့် ရေးသားတင်ပြထားပါသည်။ အပိုင်း (၁) တွင် အောင်မြင်မှုကို မွမ်းမံပေးခြင်း၊ အပိုင်း(၂) တွင် မှန်ကန်တဲ့လူတွေကို မွမ်းမံပေးခြင်းနှင့် အပိုင်း (၃) တွင် နောက်တစ်ဆင့်အတွက် မွမ်းမံပေးခြင်း တို့ကိုဖတ်ရှုလေ့လာရခြင်းဖြင့် အကြီးအကဲခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် မိမိအဖဲွ့အစည်း အတွင်း ခေါင်းဆောင်လောင်းများကို အရည်အသွေးမြင့်မားအောင် မွမ်းမံပေးခြင်းဖြင့် ခေါင်းဆောင် ကောင်းများကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်သည့်အကြောင်း၊ တခုခုကိုကြီးကြီးမားမား လုပ်ချင်ရင် တခြား လူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ရမည့်အကြောင်းနှင့် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်တည်း ဦးဆောင် ခြင်းထက် ခေါင်းဆောင်အများ စုပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းက ပို၍ အလုပ်ဖြစ်ကြောင်းကို အလေး ထား တင်ပြထားကြောင်း ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။FAQs