အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပင်မဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်လုပ်ငန်းလျှောက်ထားခြင်း(DMH)


Ministry of Transport and Communications / June 28, 2022

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပင်မဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်လုပ်ငန်းလျှောက်ထားခြင်း


MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS / DECEMBER 28, 2021

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပင်မဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ “ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂)၊ နေပြည်တော်” သို့ လိပ်မူ၍ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Company Letter Head ဖြင့် လျှောက်လွှာ

Application Form

Location in Myanmar of the proposed facilities

Design plans of the proposed facilities and a network diagram of the related international connectivity

Implementation plan

Proposed launch date (within two years) for provision of the international gateway services

Initial total international bandwidth/ capacity

Technical arrangements for data collection, storage and network security

A disaster recovery plan

A redundancy plan

A Quality of Service (QoS) minimum commitment

Commitment on lawful Interception requirement

Monitoring compliance

Total proposed investment for the project

sample contentFAQs