ဘိုး/ဘွား ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ထားခြင်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

Services (Offline) - 9 items Explore more

ဌာနအခြေပြုလုပ်ငန်းမျာ

Ministry of Social Welfare, Relief & Resettlement / July 21, 2022

Rating

Testing offline servicesample title

Ministry of Ethnic Affairs / June 28, 2022

Rating

မူဝါဒအစီအစဉ်များရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခြင်း

Ministry of Social Welfare, Relief & Resettlement / June 23, 2022

Rating

ဇာတ်ပွဲ/ ဆိုင်းဖြင့် ဧည့်ခံခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားခြင်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

Magway Region Government / September 23, 2021

ဇာတ်ပွဲ/ ဆိုင်းဖြင့် ဧည့်ခံခွင့်ပြုပါရန်အတွက် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားလိုပါက

Rating

ဘိုး/ဘွား ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ထားခြင်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)


Magway Region Government / September 23, 2021

ဘိုး/ဘွား ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ထားခြင်း

သတ်မှတ်ကာလတွင် အသက် (၉၀)နှစ် ပြည့်ပြီးသော ဘိုး/ဘွားများအား လူမှုရေးပင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် 

  • လျှောက်ထားသူ ဘိုး/ဘွား၏ (၁ လက်မခွဲ x ၂ လက်မ) အရွယ် ပတ်စ်ပို့ပုံ (online မှ လျှောက်ထားခြင်း မဟုတ်ပါက ပတ်စ်ပို့ပုံ ၁၀ ပုံ လိုအပ်ပါသည်)
  • အသက်အထောက်အထားအတွက် လျှောက်ထားသူဘိုး/ဘွား၏ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ (သို့မဟုတ်) မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့မဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် လဝက၏ ထောက်ခံချက်
  • သက်ဆိုင်ရာ ဘိုး/ဘွား၏ အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူ
  • သက်ဆိုင်ရာ ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ရပ်/ကျေးအတွင်း နေထိုင်ကြောင်း ထောက်ခံချက်
  • သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်

စသည့်အချက်များကို ပြည့်စုံစွာစုစည်း ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Download Files

Service 4.1.pdf

 

Online Application

Service 4.1 Online FormFAQs