ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ဝင်ရန် လိုအပ်ချက်များ ၊ အမျိုးသမီးဒုရဲအုပ်လောင်း (တပ်တွင်း)


Ministry of Home Affairs / October 05, 2021

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ တပ်ရင်း၊ တပ်ဖွဲ့နှင့် ကျောင်းများမှ အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော အမျိုးသမီး(တပ်ဖွဲ့ဝင်/စာရေးဝန်ထမ်း) ဒုရဲအုပ်လောင်းလျှောက်ထားနိုင်သည်-

(က) အစိုးရအသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ အနည်းဆုံးဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ (ဘွဲ့လက်မှတ်တင်ပြရမည်။)
(ခ ) ၃၁-၁၂-၂ဝ၁၂ ရက်နေ့တွင် အသက်(၄ဝ)နှစ်ထက်မကြီးရ။
(ဂ ) အရပ် ၅ ပေထက် မလျော့ရ။
(ဃ) ကိုယ်အလေးချိန် (၉၄)ပေါင်ထက် မလျော့ရ။
(င ) ဆေးအဆင့်(က)ရှိရမည်။
(စ ) မျက်မှန်တပ်ဆင်ထားသူများ လျှောက်ထားရန် မလိုပါ။
(ဆ) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားသူများ လျှောက်ထားရန် မလိုပါ။
(ဇ ) သင်တန်းတက်ရောက််စဉ် ကာလအတွင်း ကိုယ်ဝန်ရှိကြောင်း ပေါ်ပေါက်ပါက မိခင်တပ်ဖွဲ့သို့ ပြန်လည် စေလွှတ်ခြင်းခံရမည့်အပြင် ရဲစည်းကမ်း/ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းဖြင့် အရေးယူခြင်းခံရမည်။FAQs