တင်သွင်းလွှာအမှတ် (၁/၂၀၂၀)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ e-Court စနစ်ဖြင့် လျှောက်လဲချက်ကြားနာခြင်းကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

တင်သွင်းလွှာအမှတ် (၁/၂၀၂၀)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ e-Court စနစ်ဖြင့် လျှောက်လဲချက်ကြားနာခြင်းကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း


Constitutional Tribunal of the Union of Myanmar/ naypyitaw / June 24, 2022
image


download