တင်ဒါရွေးချယ်ခြင်း(က.ည.န)

တင်ဒါရွေးချယ်ခြင်း(က.ည.န)


Ministry of Transport and Communications/ NPT / June 27, 2022


သင့်အချိန်အား စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရေးမှာ သင်နှင့် သင့်ဝန်းကျင်အတွက် အကျိုးသက်ရောက်စေဖို့ လိုအပ်သလို အချိန်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုအတွက် လူမှုဆက်ဆံရေးကလည်း အရေးပါသောကဏ္ဍကနေ ပါဝင်လျက်ရှိပါတယ်။

ကောင်းမွန်တဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးတစ်ခု တည်ဆောက်ရာမှာ အဓိကကျတဲ့သော့ချက်တွေအဖြစ် ကျမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အမျိုးမျိုးကလည်း ပါဝင်လျက်ရှိပါသည်။ ကျမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ သော့ချက်တွေ ကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်-

ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်း၊

မေးခွန်းများမေးခြင်း၊

တစ်ဖက်စကားကို သေချာစွာနားထောင်ခြင်း၊

ပြဿနာများ ဖြေရှင်းခြင်း၊

သတင်းအချက်အလက်များ တင်ပြခြင်း၊

စေစပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း၊

ထိရောက်မှုရှိသည့် တုံ့ပြန်ချက်များပေးခြင်း