စက်မှုလယ်ယာ

စက်မှုလယ်ယာ


Magway Region Government / June 28, 2022

လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာအသုံးချစရာများ၊ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်သော လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများစာရင်းစသည်တို့ကို စက်မှုလယ်ယာ Application မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။

Download Here :

Play Store Download