စိုက်ပျိုး မွေးမြူ၊ ထုတ်လုပ်ရေး အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခွင့်။

စိုက်ပျိုး မွေးမြူ၊ ထုတ်လုပ်ရေး အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခွင့်။


Yangon Region Government / September 30, 2021

မှော်ဘီမြို့နယ် ညောင်နှစ်ပင် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ထုတ်လုပ်ရေး အထူးဇုန် ဗဟိုကော်မတီသို့ အမည်ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ ပါဝင်ရမည်။
  • လုပ်ငန်းလျှောက်လွှာ (ပူးတွဲ ဖော်ပြပါမည်)
  • လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ ( မြေကွက်ဝယ်သူ)
  • လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ကတ် မူရင်း
  • မြေစည်ပင်စရိတ်+ လမ်းဖိုး + လျှပ်စစ်မီးဖိုးငွေ ပေးသွင်းထားသည့် ငွေသွင်းပြေစာ မူရင်း
  • မြေကွက်ပေါ်တွင် လုပ်ငန်းအမှန် လုပ်ကိုင်နေကြောင်း ကာလာဓာတ်ပုံဖြင့် Postcard size ၂ပုံ
  • သတင်းစာဖြတ်ပိုင်း မူရင်း (အရောင်းအဝယ် အမည်ပြောင်း ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ၇ရက် အတွင်း ကန့်ကွက်ရန် ရှိ/မရှိ ကြော်ငြာခြင်း)
  • သက်ဆိုင်ရာ ညောင်နှစ်ပင် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ထုတ်လုပ်ရေး အထူးဇုန် ဗဟိုကောင်မတီမှ ထောက်ခံချက်မူရင်း

Website လိပ်စာ

https://yangon.gov.mm/

FAQs

Services (Online) - 0 items

No Data Available