နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် သတ်မှတ်၀န်ဆောင်ခနှုန်းထားများ

နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် သတ်မှတ်၀န်ဆောင်ခနှုန်းထားများ


Naypyitaw Development Committee / October 07, 2021

Website လိပ်စာ

https://www.nptdc.gov.mm/

FAQs

Services (Online) - 5 items Explore more

testing

Office of the Auditor General of the Union / June 23, 2022

Rating

Payment Gateway

Ministry of Planning and Finance / June 20, 2022

Tax Via Payment Gateway and e-Services

Rating

Online Phone Billing System

Ministry of Planning and Finance / April 19, 2018

Rating