နေရောင်ကာတပ်ဆင်ခွင့် ပိတ်သိမ်းလျှောက်ထားခြင်း


Yangon City Development Committee / September 29, 2021

အောက်ပါ website မှ လျောက်ထားနိုင်ပါသည်

Websiteလိပ်စာ

https://app.ycdc.gov.mm/

FAQs