အချက်အလက်များ

နည်းပညာ

၁၁ အချက်အလက်များ


  • Testing for Document dma


   • ထုတ်ဝေသူ :ရေကြောင်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး၊ လုံခြုံရေး
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 19-09-2018
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : myanmar
   • Download
  • T Document 1


   • ထုတ်ဝေသူ :MMM
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 19-09-2018
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 19-09-2018
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : Myanmar/English
   • Download
  • သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ


   • ထုတ်ဝေသူ :ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 05-12-2018
   • စာမျက်နှာ :9
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်
   • Download
  • ဒုတိယအကြိမ်၊ အဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ ဆဌမနေကျင်းပ


   • ထုတ်ဝေသူ :ရခိုင်ပြည်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 07-09-2018
   • စာမျက်နှာ :1
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့စာအုပ်


   • ထုတ်ဝေသူ :ဦးအောင်နိုင်မော်
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 06-08-2015
   • စာမျက်နှာ :100
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • AC Law


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : Myanmar
   • Download
  • အချက်အလက်များ


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 22-08-2018
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : Myanmar
   • Download
  • မြန်မာနိုင်ငံ၏ပညာရေးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ


   • ထုတ်ဝေသူ :အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး IR ဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 22-10-2019
   • စာမျက်နှာ :20
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download