တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၃၆ ခု

15-8-2019 CITC Tender

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 03, 2019

Testing MPT Tender

Agency:မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 31, 2019

Way

Agency:အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 21, 2019

Tender Testing

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 20, 2019

မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ

Agency:မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 02, 2019

testing

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:May 31, 2019

mopfho26

Agency:အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:October 23, 2018

A quick brown fox jumps over the lazy dogs

Agency:စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:October 19, 2018

တင်ဒါများ

Agency:စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:October 17, 2018

HOT NEWS
January 4,
  • နိုင်ငံဝန်ထမ်းများနှင့် အသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက် ရှိသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေး
  • နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့ ၌ ကိုဗစ်- ၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံ