မြေငလျင် သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

မြေငလျင် သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း


ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / August 14, 2019

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ ြြြြြြြြြြြြမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ