တင်ဒါများ

စီးပွားရေး

၃၂ တင်ဒါများ


 • Tender1


  Agency  : အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-14
 • Test wwh


  Agency  : လွှတ်တော်များ         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-13
 • Testing


  Agency  : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-05-31
 • ပစ္စည်းတင်ဒါ


  Agency  : စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-09-29