အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၁၁ ခု


အသေးစားငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ

ထုတ်ဝေသူ: ၄/၂၀၁၈ မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 19, 2018
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ငွေကြေးကြီးကြပ်မှုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ

ထုတ်ဝေသူ: ၃/၂၀၁၈ အစည်းအဝေး
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 19, 2018
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ဒုတိယဝန်ကြီး နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့်FRD

ထုတ်ဝေသူ: ဒုတိယဝန်ကြီး နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် World Bank FRD
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 19, 2018
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar Engllish

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းဥပဒေမူကြမ်း

ထုတ်ဝေသူ: တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:1
ဘာသာစကား:Myanmar

ကုန်ရောင်းခြင်း အက်ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: MOC
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 24, 2018
စာမျက်နှာ:23
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :October 13, 2016
စာမျက်နှာ:26
ဘာသာစကား:Myanmar

အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 09, 2015
စာမျက်နှာ:24
ဘာသာစကား:Myanmar

အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မူဝါဒ

ထုတ်ဝေသူ: MIP
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 19, 2018
စာမျက်နှာ:0
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: MYANMAR INDUSTRY PORTAL
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :October 13, 2016
စာမျက်နှာ:0
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: MYANMAR INDUSTRY PORTAL
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 09, 2015
စာမျက်နှာ:24
ဘာသာစကား:မြန်မာ
HOT NEWS
January 4,