ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်

ဆောက်လုပ်ရေး

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်


ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / August 28, 2018

လျှောက်ထားသူသည်မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ ၀န်ထမ်း၊ အငြိမ်း စား၀န်ထမ်း၊ ကုမ္ပဏီ၀န်ထမ်း၊ သာမန် စသဖြင့် လျှောက်ထားသည့် ပုံစံဖြည့်မှုကွဲပြားနိုင်သည်။

(က) လျှောက်လွှာပုံစံအား မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဌာနတွင်တောင်းခံနိုင်သည်၊

(ခ) ဌာနမှ ထုတ်ပေးသည့် ပုံစံတွင်စနစ်တကျဖြည့်စွက်ကာ တောင်းခံထားသောအချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာ အသေးစိတ်ထည့်သွင်းရ မြို့ပြအိမ်ရာဌာနသို့ ပြန်လည် လျှောက်ထားရမည်။
(ဂ) ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အိမ်ရဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တွင်ငွေစာရင်းဖွင့်ပြီးဖြစ်ရမည်။မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ