သိပ္ပံနည်းပညာ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ


  • dyso


    Agency  : စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-09-18
အထူးသတင်း