ဆက်သွယ်ရေး

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ


  • MPT AE / AM Post


    Agency  : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-09-30
  • MPT Job Vacancy


    Agency  : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-09-24
အထူးသတင်း