နိုင်ငံသားရေးရာ၊ ဗီဇာနှင့် ပတ်စပို့

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ


 • A


  Agency  : မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-21
 • Testing for vacancy dma


  Agency  : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-15
 • Test


  Agency  : အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-13
 • နနနနာ


  Agency  : စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-09-18
အထူးသတင်း