နိုင်ငံသားရေးရာ၊ ဗီဇာနှင့် ပတ်စပို့

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ


  • A


    Agency  : မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-21
  • Testing for vacancy dma


    Agency  : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-15
  • နနနနာ


    Agency  : စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-09-18
အထူးသတင်း