စီးပွားရေး

၃၂ တင်ဒါများ


  • Tender1


    Agency  : အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-14
  • Test wwh


    Agency  : လွှတ်တော်များ         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-13
  • Testing


    Agency  : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-05-31
အထူးသတင်း