တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၂၄၁ ခု

my sample tender

Agency:ကော်မရှင်နှင့်ကော်မတီများ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  :  2021-03-10

ရုံးအဆောက်အဦ

Agency:အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  :  2020-11-13

Testing MPT Tender

Agency:မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  :  2019-08-31

Way

Agency:အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  :  2019-08-21

Tender Testing

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  :  2019-08-20

မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းမှ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းကိစ္စ

Agency:မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  :  2019-08-15

15-8-2019 CITC Tender

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  :  2019-09-03

ရေကြောင်း တင်ဒါ

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  :  2019-08-31

call

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  :  2019-08-23