လျှောက်လွှာပုံစံများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၁၉ ခု


Testing Form Upload

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Testing for Form dma

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Applicant form

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

MICB စမ်းသပ်ခြင်း

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

DTTM RAT

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Form of FERD

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

RAT

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Tender Form

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Computer Accessories Tender Form

ငွေရေးကြေးရေး အာမခံပုံစံ ၁၆ Insurance Form

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

အာမခံလျှောက်လွှာ ၁၆

ဒိန်ဂွမ်

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

HOT NEWS
January 4,