တနင်္သာရီတိုင်းဒေသက​ြီး

တည်နေရာအကျယ်အဝန်း

        တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တောင်ဘက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။တနင်္သာရီ  တိုင်းဒေသကြီးသည် မြောက်လတ္တီတွဒ်(၉)ဒီဂရီ (၅၈)မိနစ်နှင့် (၁၅)ဒီဂရီ (၆)မိနစ်အကြား၊ အရှေ့လောင် ဂျီတွဒ် (၉၇)ဒီဂရီ (၄၆)မိနစ်နှင့် (၉၉)ဒီဂရီ (၄၀)မိနစ်အကြားတွင် တည်ရှိပါသည်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး သည် ဧရိယာစတုရန်းမိုင်(၁၆၇၃၅.၅၆)မိုင်၊ (၁၀၇၁၀၇၅၇)ဧက ကျယ်ဝန်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံဧရိယာ၏ (၆.၃၇%)ခန့် ရှိပါသည်။ တောင်မြောက်ရှည်လျားပြီး အရှေ့အနောက်ကျဉ်းမြောင်းပါသည် -

စဉ်

ခရိုင်

ခရိုင်ဧရိယာစတုရန်းမိုင်

ခရိုင်ရှိမြို့များ၏ဧရိယာ

စတုရန်းမိုင်ပေါင်း

ထားဝယ်

၅၄၀၇.၀၉

၅၄၀၇.၀၉

မြိတ်

၇၇၈၃.၀၀

၇၇၈၃.၀၀

ကော့သောင်း

၃၅၄၅.၄၇

၃၅၄၅.၄၇

တိုင်းဒေသကြီးချုပ်

၁၆၇၃၅.၅၆

၁၆၇၃၅.၅၆