သက်ပြည့်ပင်စင်ကိစ္စ


အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ / September 18, 2018

သက်ပြည့်ပင်စင်နှင့်ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များသိရှိနိုင်ရန်

 

 

သက်ပြည့်ပင်စင်ယူရမည့်အသက်

၆၀နှစ်

 

သက်ပြည့်ပင်စင်တွက်ချက်မှု ပုံသေနည်း

 

ဆုငွေ= နောက်ဆုံးထုတ်လစာ x လုပ်သက်နှစ် x ၅၀%မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၁ ခု ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

Superannuation pension

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

To give public awareness

Rating