မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်

မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်


အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ / September 18, 2018

မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်တွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်သောစာရင်းအမျိုးအစားများမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ