ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်

၅၂ ဝန်ဆောင်မှုများ

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Ministry of Planning and Finance is working or Doing ...............................

Rating    

သင်တန်း ငွေချေးသက်သေခံ

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    

MICB ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် လိုအပ်ချက်များ

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

Rating    

နောက်တစ်ကြိမ်စမ်းသပ်ခြင်း၁

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

Rating    

Myanma Foreign Trade Bank

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

DBS ON-LINE BANKING ဖြင့် ငွေလွှဲပို့နိုင်ရေးအတွက်လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။

Rating    

မီးအာမခံ

Rating    

dd

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

Rating    

မိုဘိုင်းမှတဆင့်အခွန်ငွေပေးချေခြင်း

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

Rating    
အထူးသတင်း