ပညာရေးနှင့် သုတေသန

၅၃ ဝန်ဆောင်မှုများ

Topic ser1

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

Rating    

မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

Rating    

ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

Rating    

ဆရာအတတ်သင်ဒီပလိုမာသင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

Rating    

ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားကိစ္စ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

Rating    

Light Scheme

Rating    
အထူးသတင်း