ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေး


စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / August 24, 2018

ရည်ရွယ်ချက်

 

၁။ ဘွိုင်လာ မတော်တဆ ချို့ယွင်းမှုများကြောင့် အသက်နှင့် ပစ္စည်းများ ဆုံးရှုံးမှုများမှ ကာကွယ်ရန်။

၂။ ဘွိုင်လာများ သက်တမ်းကြာရှည်စွာနှင့် စွမ်းရည်ပြည့် အသုံးပြု နိုင်ရေးတို့အတွက် စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်ပေးရန်။

 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။  မှတ်ပုံမတင်ရသေးသော ဘွိုင်လာများကို မှတ်ပုံတင်ရန် စစ်ဆေးခြင်း။

၂။  အသုံးပြုနေသော ဘွိုင်လာများကို ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ အသုံးပြု နိုင်ရေးအတွက် တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးပေးခြင်း။

၃။  ဘွိုင်လာတွင် ယိုယွင်းချက်များ၊ အားနည်းချက်များ တွေ့ရှိပါက ပြု ပြင်စေခြင်း။

၄။  ဘွိုင်လာအသုံးပြုနေစဉ် မတော်တဆယိုယွင်းမှု ဖြစ်ပွားပါက အရေးပေါ်စစ်ဆေးပေးခြင်း။

၅။  ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ဘွိုင်လာအသစ်များ တင်သွင်းရန်ရှိပါက လိုအပ်သလို အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း။

၆။  ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်သူများ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခြင်း။

အသေးစိတ်ကြည့်ရန်မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၀ ခု

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ