မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း လေယဉ်အသစ် ကြိုဆိုပွဲ

Myanmar National Airlines ATR Delivery Ceremony

Ministry of Transport and Communications/ Yangon / August 15, 2019

အထူးသတင်း