ကြေငြာချက်များ - ၁၃၇၂ ခု

Government of the Republic of the Union of Myanmar Ministry of Health and Sports Order No 124/2021

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on June 03, 2021

The Ministry of Health and Sports hereby announced the order by exercising the authority stipulated in Sub-Section (b) of Section 21 of the Prevention and Control of Communicable Diseases Law.

Announcement on applying electronic payment systems instead of cash/ cheque for tax payment of taxpayer companies to the State

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on June 03, 2021

1. Under the Ministry of Planning and Finance, the Internal Revenue Department arranges easy and rapid tax payment ways for taxpayer people through electronic payment, mobile banking, mobile payment, MPU Debit Card online, and links with relevant banks.

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on June 01, 2021

၁။ ပြည်ထောင်စု‌ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မိုင်းတုံမြို့နယ်၊ မူဆယ်မြို့နယ်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ်၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်နှင့် ဆီဆိုင်မြို့နယ်တို့၏ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းများနှင့် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များ ထုတ်ယူ/ ရရှိ/ သုံးစွဲ/ လက်ကျန်...

Announcement of Union Election Commission 29 May 2021

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on June 01, 2021

1. Regarding the Multiparty General Election held on 8 November 2020, the Union Election Commission has inspected the voter lists and the casting of votes of Khamti, Homalin, Leshi, Lahe, Nanyun, Mawlaik and Phaungpyin townships of Sagaing Region.

Re-invitation to Myanmar citizens who arrive in various regions for many reasons

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on June 01, 2021

1. Some student youths, State service personnel and citizens, evaded to areas of EAOs and foreign countries with worries because of incitement and intimidation of NLD members, the extremists who support that party, CRPH unlawful association, incitement of CDM and persons and organizations at home and abroad not wishing to restore peace and stability of the State since after...

State Administration Council Press Release Re-invitation to Myanmar citizens who arrive in various regions for many reasons

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on June 01, 2021

1. Some student youths, State service personnel and citizens, evaded to areas of EAOs and foreign countries with worries because of incitement and intimidation of NLD members, the extremists who support that party, CRPH unlawful association, incitement of CDM and persons and organizations at home and abroad not wishing to restore peace and stability of the State since after...

အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDMလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး အရေးယူခံခဲ့ရသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးထုတ်ပြန်ချက် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDMလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး အရေးယူခံခဲ့ရသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးထုတ်ပြန်ချက်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDMလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး အရေးယူခံခဲ့ရသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍...

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on May 17, 2021

အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDMလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး အရေးယူခံခဲ့ရသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးထုတ်ပြန်ချက် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDMလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး အရေးယူခံခဲ့ရသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးထုတ်ပြန်ချက်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDMလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး အရေးယူခံခဲ့ရသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍...

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on May 16, 2021

၁။ ပြည်ထောင်စု‌ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကယားပြည်နယ် မြို့နယ် ၇ မြို့နယ်၏ မဲစာရင်းများနှင့် မဲပေးခဲ့မှုအခြေအနေများကို စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယဝန်ကြီး ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on May 15, 2021