ဥပဒေ ဘာသာပြန်ကော်မရှင်က မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုထားသည့် ဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်၍ အမိန့်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန် Ministry of Information/ Naypyitaw / August 28, 2019

နေပြည်တော် ဩဂုတ် ၂၇

ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်ကဩဂုတ် ၂၁ ရက်တွင်အမိန့်အမှတ် ၁၀/၂၀၁၉ ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

အဆိုပါအမိန့်တွင်-

ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဥပဒေဘာသာပြန် ကော်မရှင်က အတည်ပြုသည့် အောက်ပါအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေ များ၏ မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုချက်ကို ပုဒ်မ ၁၂ အရ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

(က) The Carriers Act
(ခ) The Oaths Act
(ဂ) The Specific Relief Act
(ဃ) The Upper Myanmar Land and Revenue Regulations
(င ) The Myanmar Divorce Act

ဖော်ပြပါ မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုထားသည့် ဥပဒေများသည် မူလစာမူနှင့် အလားတူ အာဏာတည်ရမည်ဟု ဖေါ်ပြထားသည်။

 

(သတင်းစဉ်)