ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ်စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၂၉/၂၀၂၁)


နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ/ NPT / October 07, 2021


၆-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂၉/၂၀၂၁) အရ ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၃)ခုရှိရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားရန် သဘောတူညီခဲ့သည့်စာရင်းအား Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။