ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်အမှတ်၊ ၃/၂၀၂၀ Ministry of Information/ Naypyitaw / February 08, 2020

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး  အမိန့်အမှတ်၊ ၃/၂၀၂၀