ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲအောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း


သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန/ နေပြည်တော် / November 01, 2021
image_latest


ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ(ပထမငယ်၊ ပထမလတ်၊ ပထမကြီးတန်း)အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

စဉ် အကြောင်းအရာ အောင်စာရင်း(PDF)
၁၃၈၃(၂၀၂၁)ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲအောင်စာရင်း မျက်နှာဖုံး View PDF
၁၃၈၃(၂၀၂၁)ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ စာရင်းသွင်း ဖြေဆို အောင်မြင်စာရင်း(ရာခိုင်နှုန်း) View PDF
၁၃၈၃(၂၀၂၁)ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ အထူးအောင်ပုဂ္ဂိုလ်များစာရင်း View PDF
မာတိကာ View PDF
ကချင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ် အောင်စာရင်း View PDF
ကရင်ပြည်နယ် အောင်စာရင်း View PDF
ချင်းပြည်နယ် အောင်စာရင်း View PDF
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း်‌ View PDF
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း View PDF
၁၀ နေပြည်တော် အောင်စာရင်း View PDF
၁၁ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့)အောင်စာရင်း View PDF
၁၂ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်)အောင်စာရင်း View PDF
၁၃ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း View PDF
၁၄ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း View PDF
၁၅ မွန်ပြည်နယ် အောင်စာရင်း View PDF
၁၆ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့ပိုင်းခရိုင်)‌ အောင်စာရင်း View PDF
၁၇ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်းခရိုင်)အောင်စာရင်း View PDF
၁၈ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(တောင်ပိုင်း) အောင်စာရင်း View PDF
၁၉ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(မြောက်ပိုင်း)အောင်စာရင်း View PDF
၂၀ ရခိုင်ပြည်နယ် အောင်စာရင်း View PDF
၂၁ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) အောင်စာရင်း View PDF
၂၂ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) အောင်စာရင်း View PDF
၂၃ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) အောင်စာရင်း View PDF
၂၄ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း View PDF

 

ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ(အခြေပြုမူလတန်း)အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

စဉ် အကြောင်းအရာ အောင်စာရင်း(PDF)
၁၃၈၃(၂၀၂၁)ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲအောင်စာရင်း မျက်နှာဖုံး View PDF
၁၃၈၃(၂၀၂၁)ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ စာရင်းသွင်း ဖြေဆို အောင်မြင်စာရင်း(ရာခိုင်နှုန်း) View PDF
၁၃၈၃(၂၀၂၁)ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ အထူးအောင်ပုဂ္ဂိုလ်များစာရင်း View PDF
မာတိကာ View PDF
ကချင်ပြည်နယ် အောင်စာရင်း View PDF
ကယားပြည်နယ် အောင်စာရင်း View PDF
ကရင်ပြည်နယ် အောင်စာရင်း View PDF
ချင်းပြည်နယ် အောင်စာရင်း View PDF
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း View PDF
၁၀ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း View PDF
၁၁ နေပြည်တော် အောင်စာရင်း View PDF
၁၂ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့)အောင်စာရင်း View PDF
၁၃ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်)အောင်စာရင်း View PDF
၁၄ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း View PDF
၁၅ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း View PDF
၁၆ မွန်ပြည်နယ် အောင်စာရင်း View PDF
၁၇ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့ပိုင်းခရိုင်)‌ အောင်စာရင်း View PDF
၁၈ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်းခရိုင်)အောင်စာရင်း View PDF
၁၉ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(တောင်ပိုင်း) အောင်စာရင်း View PDF
၂၀ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(မြောက်ပိုင်း)အောင်စာရင်း View PDF
၂၁ ရခိုင်ပြည်နယ် အောင်စာရင်း View PDF
၂၂ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) အောင်စာရင်း View PDF
၂၃ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) အောင်စာရင်း View PDF
၂၄ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) အောင်စာရင်း View PDF
၂၅ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း View PDF