ဒုတိယဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း Ministry of Information/ Naypyitaw / February 08, 2020

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်အမှတ်၊ ၅ / ၂၀၂၀

ဒုတိယဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း 

Ref : Myanmar President Office