ကွန်ရက်အထောက်အကူပြုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် (အထူး) လျှောက်ထားခြင်း

ဆောက်လုပ်ရေး

ကွန်ရက်အထောက်အကူပြုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် (အထူး) လျှောက်ထားခြင်း


ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / August 15, 2019

လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့် အချက်များ

လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုအတွက် ပေးသွင်းရမည့် အခကြေးငွေများ

လျှောက်လွှာကြေး - ကျပ်သိန်း(၁၀၀)
ကနဦးလိုင်စင်ကြေး - ကျပ်သိန်း(၅၀၀)
နှစ်စဉ်ကြေး - သက်ဆိုင်သောဝင်ငွေ၏(၂%) (သို့မဟုတ်)
ကျပ်သိန်း(၆၀)တို့အနက်မှ များရာကို ပေးဆောင်ရမည်။
ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုအတွက် - ကျပ်သိန်း(၅၀)
ပေးသွင်းရမည့်အခကြေးငွေ
​​​​​မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

အထူးသတင်း