ပို့ဆောင်ရေး

ပို့ဆောင်ရေး

Day 2 DCA

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ အဓိကဆောင်ရွက်ပေးရသည့်လုပ်ငန်းများ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

online booking system

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

Air Transport Trade Services Day 2

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
  • IWT_Testing


   • Publisher :
   • Publication Date : 31-08-2019
   • Pages :
   • Language : IWT_Testing_Document
   • Download
  • document_test


   • Publisher :မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်
   • Publication Date : 15-08-2019
   • Pages :
   • Language : myanmar
   • Download
  • ကညန မှ စမ်းသပ်ခြင်း


   • Publisher :
   • Publication Date :
   • Pages :
   • Language : မြန်မာ
   • Download
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
 • Aircraft Tender


  Agency  : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန         Closing Date  : 2019-08-31
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
  • test form

   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန


  • Form Testing

   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန


ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
 • Vacancy


  Agency  : အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-14
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
အထူးသတင်း