၇၆၁ ကြေညာချက်များ

သင်တန်းပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာချက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ / Posted on August 29, 2018

သစ်ခွပန်း

/ Posted on August 29, 2018

ဟာသ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ / Posted on August 29, 2018

ကညန မှ ကြေညာချက်

/ Posted on August 29, 2018

မုန်တိုင်းသတိပေးချက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ / Posted on August 29, 2018

ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း ပိတ်ဆို့မှု

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ / Posted on August 29, 2018

Announcement

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on August 29, 2018

ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ခြင်း

/ Posted on August 25, 2018

သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်