စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ချေးငွေများရယူနိုင်ရန် တောင်သူများနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များသို့ အသိပေးကြေညာချက် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန/ နေပြည်တော် / August 28, 2019

နေပြည်တော် ဩဂုတ် ၂၇

မြန်မာ့လယ်ယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်သည် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်နှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း၍ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးချေးငွေများကို တောင်သူလယ်သမား များအပါအဝင် လုပ်ငန်းရှင်များသို့ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကို အခြေခံသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ငွေကြေးအရင်းအနှီးများ ရရှိစေရန် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှစ၍ ထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိပါသည်။

ချေးငွေအား နှစ်တိုချေးငွေ သုံးနှစ်၊ နှစ်ရှည်ချေးငွေ ငါးနှစ် သတ်မှတ်ပြီး နှစ်တိုချေးငွေအတွက် ကျပ်သိန်း ၅၀၀ အထိ၊ နှစ်ရှည်ချေးငွေအတွက် ကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ အထိ ထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိပါသည်။ အတိုးနှုန်းမှာ တစ်နှစ်လျှင် ၉ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး ငွေချေးယူသူ၏ ငွေချေးယူမှုရာဇဝင်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ လုပ်ငန်းသဘာ၀နှင့် လုပ်ငန်းပမာဏ၊ ဝင်ငွေပြန်လည်ရရှိမှု၊ အာမခံ တင်သွင်းနိုင်မှုတို့အပေါ် စိစစ်၍ ချေးငွေသက်တမ်း၊ ဆိုင်းငံ့ကာလနှင့် ချေးငွေပမာဏကို သတ်မှတ်ထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၃ ရက်ထိ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ချေးငွေကို မြို့နယ်ပေါင်း ၁၁၀ ခုမှ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်သူ ၄၆၅၀ ဦးသို့ ငွေကျပ် ၁၀၄၅၂ သန်းကျော် ထုတ်ချေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ချေးငွေအတွက် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင် ခွင့်ပြုလက်မှတ် ပုံစံ(၇) မူရင်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေးကို အခြေခံသော လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက လန (၃၉)၊ ပုံစံ (၁၀၅)၊ (၁၀၆) မူရင်းနှင့် ငွေချေးယူလိုသူနှင့် ပူးတွဲအာမခံသူ နှစ်ဦး၏ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော၊ မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများကို အာမခံအဖြစ် တင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ချေးငွေအတွက် အာမခံပစ္စည်းလုံလောက် စွာမပေးနိုင်ပါက မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်၍ ချေးငွေအာမခံ စနစ် (Credit Gurantee Insurance) ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ကျပ်ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ထက်ပိုသောချေးငွေဖြစ်ပါက မီးအာမခံ၊ ဘဏ်ရေှ့နေနှင့် ဘဏ်ရာဖြတ် အစီရင်ခံစာကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ချေးငွေရယူလိုသူများသည် ၎င်း၏ အမြဲတမ်းနေထိုင်ရာ မြို့နယ်ရှိ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ မြို့နယ်ဘဏ်ခွဲ သို့မဟုတ် နီးစပ်ရာဘဏ်ခွဲ တွင် စုံစမ်း၍ ချေးငွေများအား လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ရုံးချုပ်)၊ အမှတ်၂၆/၄၂၊ ပန်းဆိုး တန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း - ၀၁ ၃၉၁၂၃၅ ၊ Fax - ၀၁ ၃၈၁၇၀၃

မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန