ပညာရေးနှင့် သုတေသန

ပညာရေးနှင့် သုတေသန

  • အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန


   • Publisher :
   • Publication Date : 19-09-2018
   • Pages :
   • Language : Myanmar/English
   • Download
  • Digital Economy


   • Publisher :စီမံကိန်း/ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date : 21-09-2018
   • Pages :40
   • Language : English & Myanmar
   • Download
  • မော်ကွန်းတိုက်နောက်ခံသမိုင်း


   • Publisher :စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date : 19-09-2018
   • Pages :10
   • Language : English/မြန်မာ
   • Download
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
  • New Job

   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန


ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
 • ဒုဦးစီးမှူး


  Agency  : စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-09-18
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
အထူးသတင်း