ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာနများ

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
 

မူဝါဒနှင့်ရည်မှန်းချက်များ

 

(က)  နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး

( ခ)   တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး

(ဂ)    ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး

(ဃ)  ပြည်သူ့အကျိုးပြုဆောင်ရွက်ရေး

 

ပြည်ထဲရေး၀န်ကြီးဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

(က)   ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးရုံး

(ခ)     မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့

(ဂ)     အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

(ဃ)   အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

(င)     အကျဉ်းဦးစီးဌာန

( စ )   မီးသတ်ဦးစီးဌာန

Website လိပ်စာ

www.myanmarmoha.org

အထူးသတင်း