နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ဝန်ကြီးဌာနများ

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန
 

နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရရှိသည့် အချိန်မှ စတင်၍ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းအထင် အမြင်လွဲမှားမှု၊ အယူအဆကွဲပြားမှုများကြောင့် ပြည်တွင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်း အမျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ခေတ်အဆက်ဆက် အစိုးရများသည် နယ်စပ်ဒေသ နှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ရန် အားခဲခဲ့ကြရပါသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း တစ်ချို့ တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းစတင်ဝင်ရောက်လာချိန်မှစ၍ တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်း သာယာရေး လုပ်ငန်းများနှင့်အတူ နယ်စပ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို တစ်ဆင့်ထက် တစ်ဆင့်တိုးမြှင့်ပြီး စနစ်တကျ စီမံကိန်းချမှတ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ရုံး၏ ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၈) ရက်နေ့စွဲပါ ရုံးအမိန့်အမှတ်စဉ် (၁၇/၉၂) ဖြင့် နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင် အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီရုံး စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်ရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို နယ်စပ် ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ရုံးဖွင်လှစ်ဆောင်ရွက်ရာမှ လုပ်ငန်းများ ကျယ်ပြန့်လာသည် နှင့်အမျှ မျက်ခြည်မပြတ် ကွပ်ကဲ ကြပ်မတ်ညှိနှိုင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် (၂၄-၉-၁၉၉၂) ရက်စွဲပါအမိန့် ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၅၄/၉၂) ဖြင့် နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဝန်ကြီးဌာနကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ (၃၀-၁-၁၉၉၄) ရက်စွဲပါအမိန့် ကြော်ငြာစာ အမှတ်(၁၅/၉၄)ဖြင့်နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာ ရေး ဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ထပ်မံ၍ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ (၃၀-၃-၂၀၁၁) ရက်စွဲပါ စာအမှတ် (၄/၂၀၁၁) အရ နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာနအား နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်း ဆောင် ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင် နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန (၂) ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထား ရှိပါ သည်။ နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိ