ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ


ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ / August 28, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

(က) eVisa(ကမ္ဘာလှည့်)အတွက် ခွင့်ပြုနိုင်ငံ(၁၀၀)နှင့် eVisa(လုပ်ငန်း)အတွက် ခွင့်ပြု(၅၂)နိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားများဖြစ်ရမည်။

(ခ) htpps:evisa.mop.gov.mm/တွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားရမည်။

(ဂ) သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံအား ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။

(ဃ) eVisa(လုပ်ငန်း)အတွက် အောက်ပါအထောက်အထားများ ပူးတွဲလျှောက်ထားရမည်-

  • စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးသည့် ကုမ္ပဏီမှ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ScanCopy
  • သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှ ဖိတ်ခေါ်စာ

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ဆက်သွယ်ရန်email-contact@moip.gov.mm

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်-090000000

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာ

https://evisa.molip.gov.mm/

Websiteလိပ်စာ

https://evisa.molip.gov.mm/မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၀ ခု

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ