ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အား ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဆောင်သော ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီး (၇)ပါး၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးတို့ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်း ထားရှိပါသည်။ 

    (က)    ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှို    ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်

    ( ခ)    ဗိုလ်မှူးကြီးမြင့်ဝေ    ဝန်ကြီး၊လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

    ( ဂ)    ဦးခင်မောင်ဖြူ    ဝန်ကြီး၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန

    (ဃ)    ဦးဘော့စ်ကို    ဝန်ကြီး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

    ( င)    ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဌေး    ဝန်ကြီး၊ စည်ပင်သာယာရေးနှင့်လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

    ( စ)    ဦးတီရယ်    ဝန်ကြီး၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

    (ဆ)    ဦးမော်မော်    ဝန်ကြီး၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍရေးဝန်ကြီးဌာန

    ( ဇ)    ဦးလှမျိုးဆွေ    ဝန်ကြီး၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

    (ဈ)    ဦးစိုင်းကျော်ဇံ    ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်

    (ည)   ဦးခင်မောင်ဝင်း    ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ အတွင်းရေးမှူး

 

 

Website လိပ်စာ

www.kayahstate.gov.mm