ဗန်းမော်ဒေသသမိုင်းအကျဉ်း

ဗန်းမော်ဟူသော အမည်နာမနှင့်ပတ်သက်အစောပိုင်းသမိုင်း မှတ်တမ်းများတွင်မတွေ့ရ။ ဗန်းမော်သည် ရှမ်းတို့၏ နေရင်းဒေသဖြစ်၍ ရှမ်းဘာသာအားဖြင့် ‘မန်မော်’ဟု ခေါ်ရာမှ ဗန်းမော်ဟု ပြောင်းလဲခေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ‘မန်’ သည် ရှမ်းဘာသာအားဖြင့် ‘ရွာ’ ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပြီး ‘မော်’ မှာ ‘အိုး’ ဟု အဓိပ္ပာယ်ရကာ ဗန်းမော်သည် ‘အိုးလုပ်သောရွာ’ အဖြစ် စတင်လာခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ဗန်းမော်မြို့အနီး စမ္ပါရွာ၊ နောင်ခိုရွာများသည် သမိုင်းစဉ်၌ အိုးလုပ်သော အစဉ်အလာများ ရှိခဲ့ပါသည်။