ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ


အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန / September 13, 2018

ခွင့်ပြုသည့်လေဆိပ်များ

  • ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်
  • မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်
  • နေပြည်တော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်

ဗီဇာအမျိုးအစားများ

ဗီဇာအမျိုးအစားများ

နေခွင့်

ဗီဇာကြေး

လုပ်ငန်းဗီဇာ

70 Days

50 USD

အလုပ်ရုံ/ ဆွေးနွေးပွဲ/ အစည်းအဝေး/ သုတေသနဗီဇာ

28 Days

40 USD

ဖြတ်သန်းဗီဇာ

24 Hours

20 USD

ယာဉ်အမှုထမ်းဗီဇာ

28 Days

40 USD

 

ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆိပ်ကမ်းသို့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တင် အပျော်စီး သင်္ဘောများဖြင့် ရောက်ရှိလာမည့် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များအတွက် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် လျှောက်ထားရယူသည့် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (Pre Arrangement Visa On Arrival)

  • ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိလာမည့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တင်အပျော်စီး သင်္ဘောများ၏ ခရီးစဉ်ခွင့်ပြုချက် နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ ခရီးသွားကုမ္ပဏီများသည် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူရမည်။
  • ၎င်းခရီးစဉ်ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တဆင့် အပျော်စီးသင်္ဘောနှင့် အတူပါရှိမည့် ခရီးသည်များအနက် ဗီဇာမပါရှိသူများအား ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (Pre Arrangement Visa On Arrival) ခွင့်ပြုပေးနိုင်ရေးအတွက် အမည်စာရင်း၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်တို့နှင့် တကွ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနသို့ ကြိုတင်လျှောက်ထားရမည်။

ခွင့်ပြုနိုင်ငံများ (Permitted List of Countries)
Passport holder from the following countries and Taiwan are eligible to apply Visa On Arrival:

Australia

Cyprus

India

Luxembourg

Romania

USA

Austria

Croatia

Indonesia

Malaysia

Russia

Ukraine

Belgium

Denmark

Italy

Malta

Switzerland

Vietnam

Brazil

DPRK

Ireland

Norway

Singapore

 

Brunei

Estonia

Israel

New Zealand

Spain

 

Bulgaria

France

Japan

Netherland

Sweden

 

China

Finland

Korea

Nepal

Slovakia

 

Canada

Germany

Laos

Poland

Slovenia

 

Cambodia

Greece

Latvia

Philippines

Thailand

 

Czech

Hungary

Lithuania

Portugal

UK

 

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

1 ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိလာမည့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တင်အပျော်စီး သင်္ဘောများ၏ ခရီးစဉ်ခွင့်ပြုချက် နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ ခရီးသွားကုမ္ပဏီများသည် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူရမည်။

2 ၎င်းခရီးစဉ်ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တဆင့် အပျော်စီးသင်္ဘောနှင့် အတူပါရှိမည့် ခရီးသည်များအနက် ဗီဇာမပါရှိသူများအား ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (Pre Arrangement Visa On Arrival) ခွင့်ပြုပေးနိုင်ရေးအတွက် အမည်စာရင်း၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်တို့နှင့် တကွ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနသို့ ကြိုတင်လျှောက်ထားရမည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

Website လိပ်စာ

www.mip.gov.mm

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၀ ခု

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ