၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် (မေလထိ) (ယာယီ) စာရင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ပကုန်သွယ်မှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၉.၇၅)ဘီလီယံကျော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့


Ministry of Information/ Naypyitaw / June 11, 2021
image_latest


 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် (မေလထိ) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ပကုန်သွယ်မှု (ယာယီစာရင်းအရ) ပြည်ပပို့ကုန် တန်ဖိုးမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉.၆၉) ဘီလီယံ၊ ပြည်ပသွင်းကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၀.၀၆) ဘီလီယံနှင့် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၉.၇၅) ဘီလီယံ ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ကာလတူတွင် ပြည်ပပို့ကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၁.၈၆)ဘီလီယံ၊ ပြည်ပသွင်းကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၁၃.၄၀) ဘီလီယံ၊ ပြည်ပကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၅.၂၆) ဘီလီယံဖြစ်သဖြင့် ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ်ထက် ပို့ကုန် (၁၈) ရာခိုင်နှုန်း၊ သွင်းကုန် (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၂) ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းခဲ့ပါသည်။

လစ်လပ်ဝန်ကြီးတစ်နေရာအတွက်လျောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ : 18, Sep 2018

A

မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်
ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ : 21, Aug 2019

Testing Vacancy Upload

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ : 21, Aug 2019

Download Myanmar National Mobile App

And Continue to Contribute Towards Building a New Myanmar on the Move