ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၄ ခု ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

Myanmar Be Enchanted

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating

MoHS Myanmar

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

Rating

E-gov mobile service sample

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

Rating

ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ


လွှတ်တော်များ / June 10, 2020မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ