အစိုးရဌာနလမ်းညွှန်

ရလဒ် ၁၉၃ ခုရှိပါသည်
ဌာနအမည်
:
မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး(မြဝတီ)၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၉ ၂၅၆၀၄၇၈၇၈
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
လိပ်စာ
:
အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ဒိဌာန်အောင်ဘုရား လမ်း၊ မြဝတီမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။
ဌာနအမည်
:
မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး(ဖာပွန်)၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၉ ၄၃၁၆၈၆၇၄
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
လိပ်စာ
:
ရုံးကြီးလမ်း၊ အမှတ် (၂)ရပ်ကွက်၊ ဖာပွန်မြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။
ဌာနအမည်
:
ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၁ - ၂၅၁၀၃၂၊ ၀၁ - ၂၅၁၀၃၇
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
rector@um1ygn.edu.mm
လိပ်စာ
:
အမှတ် (၂၄၅)၊ မြို့မကျောင်းလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ဌာနအမည်
:
မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး(ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၉ ၄၀၂၇၄၈၃၀၄
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
လိပ်စာ
:
ဌာနအမည်
:
မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး(ကော့ကရိတ်)၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၉ ၄၂၅၃၃၃၀၀၀
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
လိပ်စာ
:
အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ဒေါနလမ်း၊ ကော့ကရိတ်မြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။
HOT NEWS
January 4,